در دسترس

پلی سوربات 60

پلی سوربات 60 یا توئین 60، با نام کامل پلی اکسی اتیلن (20) سوربیتان مونو استئارات، یک ماده تشکیل دهنده از سوربیتول، اسید استئاریک (C18) و اکسید اتیلن است. این ماده عمدتاً به عنوان امولسیفایر در مواد غذایی (افزودنی غذای اروپایی شماره E435) و حل کننده و سورفکتانت در لوازم آرایشی استفاده می شود.

مانند سایر پلی سوربات ها، عدد 60 بعد از پلی سوربات به معنای نوع اسید چرب است، در اینجا مونو استئارات است. عدد 20 زیر پلی اکسی اتیلن تعداد کل گروه های اکسی اتیلن را در ساختار مولکول نشان می دهد.

طبق گفته FDA، این ماده با واکنش اسید استئاریک با سوربیتول برای بدست آوردن سوربیتان مونو استئارات و سپس با اکسید اتیلن متراکم می شود. این ماده مخلوطی از اترهای اتوکسیله استرهای اسید استئاریک و پالمتیک سوربیتول و مونو و دی آنیدریدهای آن و سایر ترکیبات مرتبط است.

توئین 60 یک ترکیب چند ترکیبی مصنوعی است که می تواند به عنوان سورفکتانت، امولسیفایر، حل کننده، تثبیت کننده در مواد غذایی، لوازم آرایشی و محصولات مراقبت شخصی استفاده شود.

این ماده به ترکیبات مبتنی بر آب و روغن کمک می کند تا به راحتی ترکیب شوند و از جدا شدن آنها در غذا جلوگیری کند. پلی سوربات 60 و 80 بیشتر در مواد غذایی از دسته پلی سوربات ها استفاده می شود، اما ماده پلی سوربات 80 بیش از 60 در مواد غذایی استفاده می شود.