در دسترس

لاکتوز 200 و 80 مش

لاکتوز 200 قندی است که فقط در شیر وجود دارد و در واقع تركيبی از دو قند گلوكز و گالاكتوز است. معنی آن به کلمه لاکت بر می گردد که به معنی شیر است. همچنین پسوند اوز در آن مربوط قند بودن آن است.

دستگاه گوارش برخی افراد فاقد آنزیم لاكتوز یا آنزیم هضم شیر است و به همین دلیل قادر به هضم و جذب آن نیست. در نتیجه در اذهان عموم از محبوبیت خوبی برخوردار نیست ولی این كربوهیدرات از اجزای مهم شیر بوده و نقش مهمی را در فیزیولوژی گوارش و جذب برخی مواد معدنی مانند كلسیم بر عهده دارد.

بعد از ساکارز، فراوانترين دي ساکاريد طبيعي، لاکتوز يا قند شير است. این قند در طبيعت منحصرا در شير يافت مي‌شود و عمدتا در شير نشخوارکنندگان وجود دارد. به عنوان مثال %5 شیر گاو را این ماده تشکیل می دهد. همچنین در شير انسان، پس از تبخير تمام مواد فرار، اين ماده نيمي از ماده جامد باقيمانده يعني %6.5 را تشکيل مي‌دهد. هرچه میزان چربی شیر بیشتر شود، مقدار این قند کمتر می شود، در شير چربي‌دار يا پُرچربي بسيار کم است، حدود %1.

از نمونه کاربردهای این ماده که در دسته مواد جانبی دارو قرار میگیرد، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

جذب کلسیم

تغییر pH مدفوع