در دسترس

پروپیل پارابن

پروپیل پارابن، استر بنزوات است که پروپیل استر 4-هیدروکسی بنزوئیک اسید است.

این ماده که به عنوان یک مواد نگهدارنده معرفی میشود معمولاً در بسیاری از لوازم آرایشی مبتنی بر آب مانند کرم ها، لوسیون ها، شامپوها و محصولات حمام استفاده می شود. همچنین از آن به عنوان یک افزودنی غذایی استفاده می شود.

پروپیل پارابن در یک عامل ضد قارچ و یک عامل ضد میکروبی نقش دارد که یک استر بنزوات، عضوی از فنل ها و یک پارابن است و از یک پروپان-1-اول و یک اسید 4-هیدروکسی بنزوئیک مشتق شده است.

این ماده یک آلرژن شیمیایی استاندارد شده است و اثر فیزیولوژیکی پروپیل پارابن از طریق افزایش ترشح هیستامین و ایمنی سلولی است.

پروپیل پارابن برای افزایش طول عمر محصول و برای جلوگیری از آلودگی میکروبی در ترکیبات محصولات استفاده می شود. مواد نگهدارنده ، مانند پارابن ها به منظور کاهش احتمال رشد باکتری ها و کپک ها در محصولات طراحی شده اند. این امر برای اطمینان از ایمنی یک محصول مهم است.

پارابن ها به شکل p-hydroxybenzoic acid (PHBA) در گیاهان یافت می شوند ،یک ماده شیمیایی که برای محافظت از گیاه تجزیه می شود و به پارابن تبدیل می شود.

پارابن های مورد استفاده در لوازم آرایشی ، مشابه با آنهایی هستند که در طبیعت یافت می شوند. اگر پارابن ها از طریق پوست جذب بدن انسان شوند ، بدن انسان می تواند آنها را به سرعت به PHBA متابولیزه کرده و از بین ببرد.