در دسترس

ویتامین B1 (تیامین مونونیترات)

ویتامین B1 یکی از هشت ویتامین B محلول در آب است.ویتامین B1 (تیامین مونونیترات)، ویتامینی که در غذا یافت می شود و به عنوان مکمل غذایی استفاده می شود. به عنوان مکمل، برای درمان و پیشگیری از کمبود تیامین و اختلالات ناشی از آن، از جمله بری بری، سندرم کورساکوف و روان پریشی کورساکوف استفاده می شود. کاربردهای دیگر شامل بیماری ادرار شربت افرا و بیماری لی است. از راه خوراکی یا تزریقی مصرف می شود. همچنین به طور گسترده در صنعت خوراک به عنوان مکمل استفاده می شود.
تیامین مونونیترات به عنوان افزودنی در غذاهایی مانند گندم غنی شده یا آرد سفید استفاده می شود. این گیاه وگان در نظر گرفته می شود زیرا تیامین به طور طبیعی در غذاها به عنوان ویتامین وجود دارد و با اسید نیتریک مخلوط می شود تا به یک ماده افزودنی تبدیل شود.
برای خریداری و کسب اطلاعات بیشتر به سایت اکسیر شیمی مراجعه کنید.