در دسترس

آلانتوئین

آلانتوئین یک ترکیب شیمیایی با فرمول C4H6N4O3 است و به عنوان یک نگه دارنده شناخته می شود و به آن 5-اوریدو هیدانتوئین یا گلیوکسیل دیوراید نیز می گویند. آلانتوئین عصاره ای از گیاه کامفری است – گیاهی بومی که در  اروپا و آسیا رشد می کند.

این ماده یک دیورید اسید گلیوکسیلیک است و یک واسطه متابولیک اصلی در اکثر موجودات از جمله حیوانات، گیاهان و باکتری ها است.

از آنجا که اسید اوریک محصول نهایی متابولیسم پورین در انسان است ، فقط فرآیندهای غیر آنزیمی با گونه های اکسیژن واکنش دهنده باعث ایجاد آلانتوئین می شوند ، بنابراین یک نشانگر زیستی مناسب برای اندازه گیری استرس اکسیداتیو در بیماری های مزمن و پیری است.

آلانتوئین می تواند از چغندر ، جوانه گندم ، بابونه و دانه های تنباکو تهیه شود. با این حال ، آلانتوئین به طور کلی به صورت مصنوعی تولید می شود. ترکیبات مصنوعی اغلب در دنیای مراقبت از پوست ، به ویژه در صنعت زیبایی و شوینده ها شهرت بسیار زیادی پیدا کرده است.

تولید مصنوعی این ماده همچنین فشار کمتری به منابع محیطی وارد می کند و باعث افزایش بیشتر گیاه کامفری در طبیعت می شود.